กล่องรถยกขยะมูลฝอย

กล่องรถยกขยะมูลฝอย

ส่วนประกอบที่สำคัญของการใช้งานผลิตภัณฑ์และการกำหนดค่า 1 ระบบไฮดรอลิก: ซีลเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า ท่อแรงดันสูงพร้อมซีลรูปกรวยท่อนำเข้าประสิทธิภาพสูง 2 ชิ้นส่วนโครงสร้าง: ส้อมด้วยการตีขึ้นรูปโลหะผสมเหล็กโลหะผสมเหล็กเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงแผงร่างกายรอย ...
อ่านเพิ่มเติม